Dekografix

Czy przedmioty przeznaczone do kontaktu z żywnością można pokrywać lakierami ceramicznymi?

malowanie filiżanki

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą spełniać szereg wymogów regulujących kwestię bezpieczeństwa ich zastosowania. Dotyczy to m.in. produktów ceramicznych, szklanych czy emaliowanych. Również środki wykorzystane do ich zdobienia muszą spełniać określone wymagania z omawianego zakresu. Czy lakiery ceramiczne nadają się do tego celu?

Czym są lakiery ceramiczne?

Lakiery ceramiczne pozwalają na przeniesienie dowolnego obrazu na powierzchnię ceramiczną, metalową i kamionkową. Wyroby mogą mieć różne kształty, gdyż lakier przyczynia się do wzmocnienia przyczepności do materiału. Do dwóch podstawowych grup produktów z tego zakresu oferowanych przez naszą firmę zaliczamy lakiery błonotwórcze w postaci płynnej, które przeznaczone są do nakładania pędzlem lub wałkiem, oraz lakiery w formie aerozolu nanoszone przez dozownik. Wszystkie zapewniane lakiery ceramiczne są oryginalne, wyróżniają się najwyższą jakością i pochodzą od renomowanych producentów.

Bezpieczeństwo lakierów ceramicznych w przypadku kontaktu z żywnością

Lakiery ceramiczne służą przede wszystkim do pokrywania produktów ceramicznych, szklanych i emaliowanych. Znajdują one zastosowanie również jako zastępnik laminatów do fotoceramiki i podobnie jak ten produkt mogą być używane w przypadku wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Nie zawierają one w swoim składzie dodatku szkodliwych substancji, takich jak np. ołów. Nadają się więc do dekorowania naczyń codziennego użytku. Można umożliwiają przeniesienie i zabezpieczenie grafiki na powierzchni dekorowanych przedmiotów, które docelowo mają służyć do przygotowywania, serwowania czy przechowywania produktów spożywczych.

Warto przy tym dodać, że wymagania, jakie muszą spełniać wszystkie materiały i produkty przeznaczone do kontaktu z żywnością, w tym zadrukowane i niezadrukowane, regulowane są przez Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Podstawowe prawo unijne nie ustanawia jednak szczególnych norm odnoszących się do m.in. farb drukarskich, lakierów czy powłok. W tym przypadku ocena ich bezpieczeństwa zdrowotnego powinna się opierać o przepisy krajowe i inne przepisy UE.

Blog
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/themes/lotus/inc/template-tags.php on line 73